تبلیغات

این نیز بگذرد

مجموعه : فرهنگ و هنر
این نیز بگذرد

یك صبح‎، ماهی آزاد بزرگ در دریا، متوجه شد كه ماهی قرمز كوچك كه در قصر پادشاه ماهی‎ها كار می‎كرد، برخلاف همیشه غمگین و در فكر است‎. ماهی آزاد كه به خردمندی معروف بود، به ماهی قرمز نزدیك شد و كنجكاوانه پرسید: «چه چیزی باعث شده كه این قدر اندوهگین و ناامید به نظر برسی‎؟ آیا كمكی از دست من ساخته است‎؟» ماهی قرمز در اوج ناامیدی و درماندگی پاسخ داد: «پادشاه از من خواسته‎ است كه ظرف مدت یك هفته‎، دستورش را اجرا كنم و اگر موفق نشوم‎، مرا از كارم اخراج می‎كند. واقعاً پریشان و درمانده شده‎ام‎. چون هر چه فكر می‎كنم‎، نمی‎توانم راه حلی پیدا كنم‎. پادشاه از من چیزی‎ می‎خواهد كه غیرممكن است‎.» ماهی آزاد كه به شدت كنجكاو شده بود، پرسید: «پادشاه از تو چه خواسته‎ است‎؟» ماهی قرمز پاسخ داد: «از من خواسته كه انگشتر طلایی برایش درست كنم و جمله‎ای روی آن حك‎ كنم‎. جمله‎ای كه به پادشاه كمك كند تا در اوج شادمانی‎، مشكلات زیر دستان خود را از یاد نبرد و در اوج‎ غم و اندوه امید خود را از دست ندهد و در مواجهه با مشكلات و شكست‎ها قدرتمندانه عمل كند.» ماهی‎ آزاد لحظه‎ای فكر كرد و فوراً گفت‎: «روی آن حك كن‎، این نیز بگذرد!»

 

تبلیغات