تبلیغات

ورود ایران به باشگاه صادركنندگان بنزین تا سال 2015

مجموعه : مجله خبری
ورود ایران به باشگاه صادركنندگان بنزین تا سال 2015

به گزارش گروه اقتصاد بین الملل فارس موسسه تحقیقاتی فكتس گلوبال طی گزارشی طرح های ایران برای دستیابی به خودكفایی در زمینه تولید بنزین را عملی دانست و از احتمال دستیابی ایران به این هدف و حتی انجام صادرات بنزین تا سال 2015 خبر داد.
داوجونز با انتشار بخش هایی از این گزارش نوشت: تحقق این هدف تلاش های آمریكا و متحدان اروپایی اش برای محدود كردن دسترسی ایران به بازار بنزین جهان را ناكام خواهد گذاشت.
وزیر نفت ایران اخیراً در مصاحبه با یك روزنامه روسی از چهار برابر شدن تولید بنزین ایران طی سال های آینده خبر داده است.
بر اساس گزارش فكتش گلوبال، ایران در حال حاضر روزانه 280 تا 285 هزار بشكه بنزین تولید می كند و 115 هزار بشكه در روز از نیاز خود را نیز از بازار خارجی تامین می كند كه شركت های اروپایی نقش مهمی در این زمینه دارند.
این گزارش بر اساس یك سناریوی میانه به این نتیجه رسیده است كه ایران قادر است پروژه ارتقاء ظرفیت پالایشگاه های اراك، آبادان و اصفهان و همچنین ساخت یكی از واحدهای پالایشگاه بندر عباس را تا سال 2015 به اتمام برساند.
با انجام طرح های ارتقاء ظرفیت پالایشگاه های اراك، آبادان و اصفهان ایران به خودكفائی در زمینه تولید بنزین دست خواهد یافت و ظرفیت تولید این كشور به 460 هزار بشكه در روز خواهد رسید كه می تواند 60 هزار بشكه در روز از این رقم را صادر كند.
فكتش گلوبال بر اساس سناریویی حداقلی نیز چنین پیش بینی كرده است كه ایران تا سال 2015 بتواند طرح ارتقاء ظرفیت پالایشگاه های اراك و آبادان را تكمیل كند كه در نتیجه آن وابستگی ایران به واردات بنزین به میزان 30 درصد كاهش می یابد اما این كشور همچنان باید 80 هزار بشكه در روز بنزین وارد كند.
بر اساس سناریوی حداكثری این موسسه نیز ایران علاوه بر تكمیل طرح ارتقاء ظرفیت پالایشگاه های اراك، آبادان و اصفهان همچنین می تواند پالایشگاه بندرعباس را تكمیل كند و به ظرفیت صادرات 200 هزار بشكه در روز دست پیدا كند.
فكتس گلوبال در ادامه گزارش خود به طرح هدفمندی یارانه ها اشاره كرده و این طرح را در كاهش مصرف بنزین در ایران و كاهش وابستگی این كشور به واردات را موثر دانسته است. با این حال در سناریوهای سه گانه این موسسه اثرات كاهش طرح مزبور در كاهش مصرف بنزین در ایران لحاظ نشده است.
این گزارش همچنین به تلاش ایران برای توسعه مصرف سی ان جی به جای بنزین اشاره كرده است و پیش بینی كرده است تا سال 2012 مصرف بنزین در اثر جایگزینی سی ان جی 25 تا 30 هزار بشكه در روز كاهش یابد.
فكتش گلوبال در پایان گزارش خود نوشته است: به طور كلی نمی توان انتظار داشت ایران به یك باره و در كوتاه مدت واردات بنزین را به طور كامل متوقف كند اما ما انتظار داریم كه در آینده بسیار نزدیك نیاز ایران به واردات بنزین به شدت كاهش یابد و به رقم اندكی برسد.
 
a