تبلیغات

زیانکاران (قرآن مجید )

زیانکاران (قرآن مجید )
زیانکاران

بگو آیا شما را از زیانكارترین مردم آگاه گردانم

[آنان] كسانى‏ اند كه كوشش‏شان در زندگى دنیا به هدر رفته

و خود مى‏ پندارند كه كار خوب انجام مى‏ دهند.

قرآن مجید / کهف

 
a