تبلیغات

آفرودیت Aphrodit

مجموعه : پزشکی و سلامت

آفرودیت
Aphroditاشكال دارویی:

قطره 30 میلی لیتری

قرص روكشدار 380 میلی گرمی

موارد مصرف:

برطرف كننده اختلالات ناشی از ناتوانی و كمبود تمایلات جنسی

اجزاء فرآورده:

قطره آفرودیت حاوی 0/48 – 0/32 میلی گرم فلاونویید تام می باشد و از گیاهان زیر تشكیل شده است:

1- عصاره خارخاسك %65
Tribulus terrestris

2- عصاره دارچین %30
Cinnamomum zeylanicum

3- عصاره زنجبیل %4/5 Zingiber officinale

4- عصاره كلاله زعفران %0/5
Crocus sativus

قرص حاوی 0/75 – 0/35 میلی گرم فلاونویید تام می باشد و از گیاهان زیر تشكیل شده است:

1- عصاره خارخاسك 40mg
Tribulus terrestris

2- عصاره دارچین 11mg
Cinnamomum zeylanicum

3- عصاره زنجبیل 12/27mg
Zingiber officinale

4- كلاله زعفران 3mg
Crocus sativus

مواد مؤثره:

فلاونوییدها، ساپونین های استروییدی، 3- د-اكسی دیوزژنین و روغن های فرار نظیر بنزآلدئید، كومینالدئید، زینجیبرن.

آثار فارموكولوژیك و مكانیسم اثر:

مكانیسم اثر این دارو به درستی شناخته نشده است. آزمایشات بالینی انجام شده اثرات برطرف كننده اختلالات ناشی از ناتوانی و كمبود تمایلات جنسی را تایید نموده است. همچنین بر اساس آزمایشات انجام شده بر روی رت گزارش شده است كه گیاه خارخاسكبه علت داشتن استروییدهای مختلف باعث تحریك اسپرماتوژنز شده و با تأثیر بر روی سلولهای سرتولی، موجب افزایش تولید اسپرم و قوه باء می گردد.

تداخل دارویی:

از آنجا كه گزارش شده است زنجبیل دارای اثرات كاردیوتونیك و ضد فعالیت پلاكتی و پایین آورنده قندخون می باشد، لذا مصرف مقادیر زیاد این فرآورده ممكن است با داروهای قلبی، پایین آورنده قندخون و ضد انعقاد تداخل نماید.

موارد احتیاط :

در بیماران قلبی و بیمارانی كه اخیراً مبتلا به سكته های قلبی شده اند باید با احتیاط مصرف شود.

عوارض جانبی:

در افراد حساس احتمال بروز واكنش های آلرژیك وجود دارد. در كمتر از %1 بیماران عدم تحمل گوارشی، سردرد مختصر و برافروختگی صورت گزارش شده است.

مقدار مصرف:

قطره: 50-60 قطره، 3 بار در روز در یك فنجان آب قند بعد از غذا میل شود.

قرص: روزی 3 بار، هر بار یك قرص میل شود.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات