تبلیغات

اس ام اس فلسفی 2

دنیا آنقدر بزرگ است که برای همه جایی برای زیستن دارد . پس سعی کنیم بجای اینکه جای دیگران را بگیریم و یا خود را جای دیگران جا بزنیم جایگاه واقعی خود را بدست بیاوریم

عظمت مردمان بزرگ از طرز رفتارشان با مردمان کوچک آشکار میشود

جستجوی حقیقت شیرین تر از پیدا کردن آن است

در زندگی خانوادگی،شوم ترین کلمات این دو هستند:مال من،مال تو

پروردگارا به من آرامش ده تا بپذیرم آنچه را که نمی توانم تغییر دهم و دلیری ده تا تغییر دهم آنچه را که می توانم تغییر دهم. بینش ده تا تفاوت ایندو را دریابم مرا فهم ده تا متوقع نباشم دنیا و مردم آن مطابق میل من رفتارکنند

برای جبران اشتباهات، به دوستانت همانقدر زمان بده که برای خودت فرصت قائل میشوی

 
 
a