تبلیغات

اس ام اس فلسفی جملات زیبا و عمیق

دوستی بیش از اندازه همانند دشمنی ترسناک است .
(( ارد  Orod ))
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
اگر کسی ترا آنطور که میخواهی دوست ندارد به این معنی نیست که تو را با تمام وجودش دوست ندارد.
(( مارکز  Marquez ))
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
چه بیچاره اند مردمی که ، قهرمانشان بزدل باشد .
(( ارد  Orod ))
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
آنان که از خود عشق ساطع می کنند با عشق زندگی می کنند و با عشق نیز نفس می کشند ، دیگران را به سمت خود می کشانند .
(( دی آنجلیس  B. De Angelis ))
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
در درون جسارت ، نبوغ و قدرت سحر آمیزی نهفته است.
 (( گوته  Goethe ))
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
شانس هرگز کافی نیست .
 اندرو متیوس
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
قابلیت انعطاف داشته باشید . تنها همین یك خصوصیت كه بتوانید شیوه كار خود را تغییر دهید موفقیت شما را تضمین می كند .
 (( رابینز  Robbins ))
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
آن گاه که ، زایش راهی نو را از درون خویش احساس کردی پای در راهی خواهی گذارد که پیشتر برای رسیدن بدان بسیار  تلاش نموده ایی .
 (( ارد  Orod ))
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
دوست واقعی کسی است که دستهای تو را بگیرد ولی قلب ترا لمس کند .
 (( مارکز  Marquez ))
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
عشق یگانه منبع نیرو و قدرت شماست .
 (( دی آنجلیس  B. De Angelis ))
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
قانون احتمالات یادت نره ، بلاخره یک نفر خواهد گفت بله .
 (( رابینز  Robbins ))
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
اگر فکر می کنید که موفق می شوید یا شکست می خورید،در هر دو صورت درست فکر کرده اید.
(( رابینز  Robbins ))
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
وقتی انسان آرامش را در خود نیابد ، جستجوی آن در جای دیگر کار بیهوده ای است.
لارو شفوکو
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
گزینش امروز ما ، برآیند اندیشه ها و راه بسیار درازیست که تا کنون از آن گذشته ایم . این گزینش می تواند سیمای نوی را از ما به نمایش بگذارد .
 (( ارد  Orod ))
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
در تاریخ جهان ، هر لحظه عظیم و تعیین کننده ، پیروزی نوعی عشق است.
امرسون
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
موفقیت ، یک درصد نبوغ ، 99 درصد عرق ریختن .
توماس ادیسون
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
مهم این نیست که در کجای این جهان ایستاده ایم ، مهم این است که در چه راستایی گام بر می داریم .
هولمز
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
سعی نکنیم بهتر یا بدنر از دیگران باشیم ، بکوشیم نسبت به خوذمان بهترین باشیم .
مارکوس گداویر
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
مغز ما یک دینام هزار ولتی است که متاسفانه اکثرمان بیش از یک چراغ موشی از آن استفاده نمی کنیم .
ویلیام جیمز
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
آدمی تنها زمانی دربند رویدادهای روزمره نخواهد شد که در اندیشه ایی فراتر از آنها در حال پرواز باشد .
(( ارد  Orod ))
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
آن گاه خواهید دید که زندگی با لطف و محبت ، زیبایی ، رحمت ، شادی ، نشاط و شور و سرزندگی به شما پاسخ خواهد داد .
(( دی آنجلیس  B. De Angelis ))
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
آن چه انسان هرگز نخواهد فهمید این است که چگونه در مقابل کسی که ما را آفریده و همه چیز ما از اوست مسوول خواهیم شد و او از ما بازخواست خواهد کرد ؟!؟!؟ .
(( مترلینگ  Maeterlinck ))
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
هر چه عشق و شور زندگی بیشتری از خود ابراز کنید برای دیگران نیز بیشتر مقاومت ناپذیر خواهید شد و آن ها دیگر نخواهند توانست شما را نادیده بگیرند .
 (( دی آنجلیس  B. De Angelis ))
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
این همه پیغمبرها گفته اند که روح باقی می ماند و چنین و چنان می شود. اما هیچکس توجه نکرده که آیا روح ما قابل بقا هست یا نه ؟؟؟
شما را بخدا روح ما با این افکار پست و اندیشه هایی که از حدود معده و شهوت تجاوز نمی نماید آیا اگر از بین برود بهتر نیست ؟!؟ .
(( مترلینگ  Maeterlinck ))
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
چیزی را که ما نمی توانیم بفهمیم ضد و نقیض زندگی انسان است.
زیرا از یک طرف طبیعت یا خدا انسان را آفریده که حتما مرتکب گناه می شود و از طرف دیگر به ما می گویند که هر کسی که مرتکب گناه گردید در جهان مجازات خواهد دید !!!
بهتر این بود که از روز نخست ما را طوری می آفریدند که قدرت ارتکاب گناه را نداشته باشیم . نه آنکه ما را بیافرینند و بعد کیفر بدهند !!! .
(( مترلینگ  Maeterlinck ))
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
آنکه پی به نیروی سترگ درون خود برد ، راه آزاد سازی آن را نیز خواهد یافت .
(( ارد  Orod ))
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
تفاوت میان ایستایی و پویایی با قدرت تصمیم گیری مشخص می شود . اراده خود را قوی سازید! كافی نیست كه به خود فشار بیاورید بلكه باید خود را در حالتی مصمم قرار دهید.
 آنتونی رابینز
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
شما این توان را دارید که زندگانی ای سرشار از عشق و رضایت بیافرینید .
(( دی آنجلیس
 
 

تبلیغات