تبلیغات

اس ام اس فلسفی جملات زیبا 102

جهنم، بهشتی است که زمینی شده.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
زندگی سر گذشت درگذشت آرزوهاست
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
هیچ وقت نگو وقت نداری. به تو همان مقدار زمان داده شده که به هلن کلر ، لئوناردو داوینچی ، توماس جفرسون و آلبرت انیشتین
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
اگر به مهمانی گرگ می روید ، سگ خود را به همراه ببرید
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
اگر هنوز قوانین بازی رو یاد نگرفتی بهتره خودت محترمانه از بازی انصراف بدی قبل از اینکه دیگران شکستت رو جشن بگیرن
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
حرف مزخرف خریدار ندارد، پس تو که پوزه بند به دهان من میزنی از درستی اندیشه من، از نفوذ اندیشه من میترسی.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
وقتی گریه میکنی یک درد داری ولی وقتی میخندی هزار و یک درد داری
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
هرگز هنگام گام برداشتن به سوی آرمان بزرگ ، نگاهت به آنانی که دستمزد خویش را پیشاپیش می خواهند نباشد ! تنها به توانایی های خود اندیشه کن
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
شاید نشود به گذشته برگشت و یک آغاز زیبا ساخت
ولی میشود هم اکنون آغاز کرد و یک پایان زیبا ساخت
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
زندگی همچون بادکنکی است در دستان کودکی که همیشه ترس از ترکیدن آن لذت داشتن آن را از بین میبرد
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ما آمده ایم تا با زندگی کردن قیمت پیدا کنیم
 نه به هر قیمتی زندگی کنیم
 
 
 
a