تبلیغات

قرار داد امیر عابدزاده با تیم ماریتیموی پرتغال

مجموعه : اخبار ورزشی
قرار داد امیر عابدزاده با تیم ماریتیموی پرتغال

قرار داد امیر عابدزاده پسر عابدزاده

 

امیر عابدزاده فرزند دروازه بان افسانه ای فوتبال ایران با قراردادی یکسال و نیمه به تیم ماریتیموی پرتغال پیوست

قرار داد امیر عابدزاده با تیم ماریتیموی پرتغال

قرار داد امیر عابدزاده با تیم ماریتیموی پرتغال

 

 قرار داد امیر عابدزاده با تیم ماریتیموی پرتغال تالاب مجله سرگرمی و خانوادگی.

 

تبلیغات