تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

این خودروها سال 2017 بازنشسته می شوند + عکس

این خودروها سال 2017 بازنشسته می شوند + عکس

خودروهای مشهوری که سال 2017 را نخواهند دید

 

در سال جاری بسیاری از خودروهای مشهور به پایان کار خود می رسند و از رده خارج می شوند.

 

سال 2017، زمان بازنشستگی بسیاری از خودروهای مطرح فرا می‌رسد. برخی از این خودروها با نسل جدیدی جایگزین خواهند شد و برخی دیگر نیز از چرخه تولید به طور کلی حذف می‌شوند.

این خودروها سال 2017 بازنشسته می شوند + عکس

خودرو 2017

این خودروها سال 2017 بازنشسته می شوند + عکس

خودروهای لوکس 2017

این خودروها سال 2017 بازنشسته می شوند + عکس

پایان کار خودرو در سال 2017

این خودروها سال 2017 بازنشسته می شوند + عکس

خودرو لوکس سال 2017

این خودروها سال 2017 بازنشسته می شوند + عکس

عکس خودرو

این خودروها سال 2017 بازنشسته می شوند + عکس

خودرو زیبا

این خودروها سال 2017 بازنشسته می شوند + عکس

خودروهای زیبا

این خودروها سال 2017 بازنشسته می شوند + عکس

زیباترین خودروها

این خودروها سال 2017 بازنشسته می شوند + عکس

 

تبلیغات