تبلیغات

تبلیغات

مدل سفره هفت سین 94 به رنگ زرشکی

مدل سفره هفت سین 94 به رنگ زرشکی

 

نظرتان درباره یک هفت سین بازیافتی چیست؟ در این پست آموزش جاشمعی هفت سین را داده ایم .

 

مدل سفره هفت سین 94 به رنگ زرشکی

سفره هفت سین 94

مدل سفره هفت سین 94 به رنگ زرشکی

 

قسمت پائین بطری را ببرید.

 

مدل سفره هفت سین 94 به رنگ زرشکی

 

با گرمای شمع به لبه ها فرم بدهید.

 

مدل سفره هفت سین 94 به رنگ زرشکی

 

برای هر جا شمعی به دو قسمت انتهائی بطری نیاز دارید که باید رنگ و اکلیل پاشی شود.

 

مدل سفره هفت سین 94 به رنگ زرشکی

 

دو قسمت رنگ شده را به هم بچسبانید، چند تا برگ ببرید ،رنگ سبز بزنید و به قسمت زیر گل ها بچسبانید.

 

مدل سفره هفت سین 94 به رنگ زرشکی

 

 

تهیه و تنظیم : مجله تکناز

 

 

تبلیغات