تبلیغات

تبلیغات

عکس های دیدنی جشنواره یخ و برف در چین

عکس های دیدنی جشنواره یخ و برف در چین

 

عکس هایی را که در ادامه می بینید از جشنواره (فستیوال) برف و یخ در یکی از استان های سردسیر چین گرفته شده است.

 

عکس های دیدنی جشنواره یخ و برف در چین

جشنواره برف و یخ

عکس های دیدنی جشنواره یخ و برف در چین

جشنواره رنگی

عکس های دیدنی جشنواره یخ و برف در چین

جشنواره یخ و برف

عکس های دیدنی جشنواره یخ و برف در چین

فستیوال برف و یخ در چین

عکس های دیدنی جشنواره یخ و برف در چین

فستیوال یخی در چین

عکس های دیدنی جشنواره یخ و برف در چین

عکس های دیدنی جشنواره یخ و برف در چین

عکس های دیدنی جشنواره یخ و برف در چین

عکس های دیدنی جشنواره یخ و برف در چین

عکس های دیدنی جشنواره یخ و برف در چین

عکس های دیدنی جشنواره یخ و برف در چین

عکس های دیدنی جشنواره یخ و برف در چین

عکس های دیدنی جشنواره یخ و برف در چین

عکس های دیدنی جشنواره یخ و برف در چین

عکس های دیدنی جشنواره یخ و برف در چین

عکس های دیدنی جشنواره یخ و برف در چین

 

 

منبع : تکناز

 

 

تبلیغات