تبلیغات

تصاویر دیدنی از پدیده ابر ماه در ایران

مجموعه : عکس های طبیعت
تصاویر دیدنی از پدیده ابر ماه در ایران

عکس های بسیار زیبا و دیدنی از پدیده شگفت انگیز ابر ماه

 

پدیده ابر ماه که امروز رخ داده است تا 18 سال بعد دیگر رخ نخواهد داد.

 

روز دوشنبه، ۲۴ آبان، «ماه» در وضعیت بدر و به نزدیکترین فاصله با زمین قرار می‌گیرد که موجب می‌شود درخشان‌تر و بزرگتر دیده شود. فاصله ماه هر چهار هفته با زمین به نزدیکترین حد می‌رسد و همیشه در حالت بدر نیست. وقتی ماه در حالت بدر به نزدیکترین فاصله خود از زمین می‌رسد و درخشان‌تر و بزرگتر از همیشه دیده ‌شود، ماه افروختگی یا ابرماه (supermoon) روی می‌دهد.

تصاویر دیدنی از پدیده ابر ماه در ایران

عکس بزرگ شدن کره ماه

تصاویر دیدنی از پدیده ابر ماه در ایران

پدیده بزرگ شدن ماه

تصاویر دیدنی از پدیده ابر ماه در ایران

ابر ماه

تصاویر دیدنی از پدیده ابر ماه در ایران

 

تبلیغات