تبلیغات

تصاویر دیدنی از شهربازی فوق العاده در کشور چین

تصاویر دیدنی از شهربازی فوق العاده در کشور چین

عکس های جالب و خاص از یک شهربازی فوق العاده دیدنی در شانگهای چین

 

چین یکی از مدرن ترین و پیشرفته ترین کشورهای دنیا است که اقتصاد بسیار قدرتمندی در بازار جهانی دارد.

 

 این شهربازی ششمین مقصد اقامتگاهی دیزنی در دنیا است. ساخت و ساز این مجموعه در سال 2011 در منطقه جدید پودونگ آغاز شد.

 

دیزنی لند شانگ های نسخه ای چینی از این شهربازی رویایی است. این شهربازی با فروشگاه ها، نمایش های دیدنی و بازی های جالب خود در شانگهای فعالیت می کند.

تصاویر دیدنی از شهربازی فوق العاده در کشور چین

شهربازی زیبا

 تصاویر دیدنی از شهربازی فوق العاده در کشور چین

عکس شهربازی در چین

 تصاویر دیدنی از شهربازی فوق العاده در کشور چین

شهربازی در شانگهای چین

 تصاویر دیدنی از شهربازی فوق العاده در کشور چین

تصاویر دیدنی از شهربازی فوق العاده در کشور چین

 تصاویر دیدنی از شهربازی فوق العاده در کشور چین

شهربازی رویایی در چین

 تصاویر دیدنی از شهربازی فوق العاده در کشور چین

شهربازی دیزنی لند

 

 تصاویر دیدنی از شهربازی فوق العاده در کشور چین

جاذبه های دیدنی شانگهای چین

 تصاویر دیدنی از شهربازی فوق العاده در کشور چین

شهربازی مدرن

 تصاویر دیدنی از شهربازی فوق العاده در کشور چین

شهر بازی شانگهای چین

 تصاویر دیدنی از شهربازی فوق العاده در کشور چین

عکس جالب و خاص شهربازی

 تصاویر دیدنی از شهربازی فوق العاده در کشور چین

دیدنی های شانگهای چین

 تصاویر دیدنی از شهربازی فوق العاده در کشور چین

تصاویر دیدنی از شهربازی فوق العاده در کشور چین

 تصاویر دیدنی از شهربازی فوق العاده در کشور چین

پارک بازی شانگهای چین

 تصاویر دیدنی از شهربازی فوق العاده در کشور چین

تصاویر دیدنی از شهربازی فوق العاده در کشور چین

 تصاویر دیدنی از شهربازی فوق العاده در کشور چین

جاهای دیدنی شانگهای چین

 تصاویر دیدنی از شهربازی فوق العاده در کشور چین

 

تبلیغات