گربه ای که فکر می کند سگ است (عکس)

گربه ای که فکر می کند سگ است (عکس)

گربه ای بامزه که توسط سگ هاسکی بزرگ شده است

 

این گربه بامزه و زیبا که توسط یک سگ بزرگ شده است اکنون فکر می کند واقعا یک سگ است.

 

«رُزی» نام گربه ای است که یک شب در حالی که در انتظار مرگ بوده توسط یک خانواده و سگشان به ام «لیلو» نجات پیدا کرده و تحت سرپرستی آن ها قرار می گیرد.

 

لیلو که یک سگ هاسکی بسیار زیباست، از گربه یاد شده همانند فرزندان خود مراقبت کرده و حسابی به او رسیدگی می کند تا سلامت کامل خود را به دست آورد.

 

این دوستی و محبت اکنون تا حدی پیش رفته که رزی خود را جزوی از خانواده هاسکی ها می داند و به خیال خودش یک سگ بزرگ و پرشهامت است.

گربه ای که فکر می کند سگ است (عکس)

عشق گربه ای

گربه ای که فکر می کند سگ است (عکس)

گربه ای که فکر می کند سگ است

گربه ای که فکر می کند سگ است (عکس)

بزرگ شدن گربه توسط سگ

گربه ای که فکر می کند سگ است (عکس)

گربه بامزه

گربه ای که فکر می کند سگ است (عکس)

گربه بامزه و سگ مادر

گربه ای که فکر می کند سگ است (عکس)