تبلیغات

تصاویر بسیار جالب و دیدنی از گرمای زیاد کره زمین

تصاویر بسیار جالب و دیدنی از گرمای زیاد کره زمین

عکس های جالب و فوق العاده از گرم ترین ماه سال

 

بر اساس آمارهای هواشناسی که ثبت آنها از قرن نوزدهم آغاز شده، ماه جولای امسال گرم ترین سال در طول حیات کره زمین بوده است.

تصاویر بسیار جالب و دیدنی از گرمای زیاد کره زمین

گرمای هوا

تصاویر بسیار جالب و دیدنی از گرمای زیاد کره زمین

گرمای کره زمین

تصاویر بسیار جالب و دیدنی از گرمای زیاد کره زمین

عکس گرما

تصاویر بسیار جالب و دیدنی از گرمای زیاد کره زمین

گرمای بیش از حد کره زمین

تصاویر بسیار جالب و دیدنی از گرمای زیاد کره زمین

عکس گرم

تصاویر بسیار جالب و دیدنی از گرمای زیاد کره زمین

هوای گرم

تصاویر بسیار جالب و دیدنی از گرمای زیاد کره زمین

 

تبلیغات