تبلیغات

نقاشی های هنری و مینیاتور زیبای ایرانی

نقاشی های هنری و مینیاتور زیبای ایرانی

مجموعه ای نقاشی های هنرمندانه و مینیاتوری، هنر زیبای ایرانی

 

ایرانیان از دیرباز در زمینه هنر و نقاشی پیشتاز بوده اند و آثار هنری بسیار زیادی در این زمینه وجود دارد.

 

مینیاتور به تصویری از تاریخ باستان یا دست نویس آراستهای قرون وسطی گفته می‌شود؛ نمونه‌ای ساده که برای تزئین کتاب‌ها در آن دوران با کمک رنگ دانه‌های گرم تهیه می‌شد.

 

به طور کلی از اوایل سده‌های میانه تا ورود به مرحله دوم دورهٔ جدیدی آغاز کنندهٔ ریشه‌شناسی موشکافانه برای شناخت مفهوم کلی و رهایی از سردرگمی به وجود آمد و نتیجهٔ آن استفاده از این سبک در تصویرسازی‌های کوچک و مینیاتور چهره شد، هر چند که از زمان‌های دورتر نیز استفاده‌های کم و جزئی می‌شد.

 

جدا از عقاید سنتی غرب و بیزانس، این سبک و سنت در بین گروه‌هایی از آسیا دیده شده که معمولاً گویای شواهدی در طبیعت و مناظر می‌باشد، و از آن می‌توان به تک برگه‌های به جا مانده در کتابچه‌ها و مجموعه‌های کهن اشاره کرد و این موضوع با طرح‌های آبرنگ غربی فرق دارد و قابل بحث می‌باشد.

 

از این نمونه‌های آسیایی می‌توان به نگارگری ایرانی، نگارگری مغولی، نگارگری عثمانی و دیگر شاخه‌های نگارگری هندی اشاره کرد.

نقاشی های هنری و مینیاتور زیبای ایرانی

نقاشی هنری ایرانی

نقاشی های هنری و مینیاتور زیبای ایرانی

نقاشی زیبا

نقاشی های هنری و مینیاتور زیبای ایرانی

نقاشی زیبا

نقاشی های هنری و مینیاتور زیبای ایرانی

نقاشی زیبا

نقاشی های هنری و مینیاتور زیبای ایرانی

هنر ایرانی

نقاشی های هنری و مینیاتور زیبای ایرانی

مینیاتور

نقاشی های هنری و مینیاتور زیبای ایرانی

نقاشی زیبای مینیاتوری

نقاشی های هنری و مینیاتور زیبای ایرانی

عکس های دیدنی

نقاشی های هنری و مینیاتور زیبای ایرانی

عکس های جالب

نقاشی های هنری و مینیاتور زیبای ایرانی

 

تبلیغات