تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

شقایق فراهانی و پسرش در اکران فیلم جاودانگی (عکس)

شقایق فراهانی و پسرش در اکران فیلم جاودانگی (عکس)

حضور بازیگر مشهور سینما و پسرش برای اکران فیلم جاودانگی 

 

شقایق فراهانی و پسرش در مراسم اکران فیلم جاودانگی حضور داشتند. همچنین سایر بازیگران از جمله فقیهه سلطانی در این مراسم حضور پیدا کردند.

 

اکران فیلم ” جاودانگی ” در سینما فرهنگ برگزار شد. شقایق فراهانی و پسرش و فقیهه سلطانی جزء بازیگرانی بودند که در این اکران حضور داشت.

 

عکس های اختصاصی سیمرغ از شقایق فراهانی و پسرش و فقیهه سلطانی در اکران فیلم “جاودانگی” را مشاهده می کنید.

شقایق فراهانی و پسرش در اکران فیلم جاودانگی (عکس)

شقایق فراهانی و پسرش

شقایق فراهانی و پسرش در اکران فیلم جاودانگی (عکس)

فقیهه سلطانی در اکران فیلم جاودانگی

شقایق فراهانی و پسرش در اکران فیلم جاودانگی (عکس)

عکس فقیهه سلطانی

 

تبلیغات