اندام و قیافه این زن مو بر تن شما سیخ می کند

اندام و قیافه این زن مو بر تن شما سیخ می کند

انگیزه و اراده این زن با صورتی پر از تومور ستودنی است. اندام و صورتی که خیلی از افراد با دیدن آن مو به تنشان سیخ می شود.

 

در میان افراد جامعه حتما دوست یا اشنایی دیده اید که صورتشان پر از خالهای طبیعی باشد.خوب جای تعجب نیست یک پدیده کاملا طبیعی بنظر می رسد اما روز پنج شنبه هفته گذشته طبق روال هر روز برنامه بدنهای عجیب از شبکه تلویزیونی پخش شد که در ان خانمی نشان داده شد که بدنش از پر از حبابهایی به شکل تومور بود.

 

گویی هزاران تومور سرتاسر بدن خانم را فرا گرفته بود.خانم شارلوت هاوکینز جزو نوادر مادربزرگانی است که مبتلا به عارضه نوروفیبروماتوسیس نوع 1 است.

 

خانم هاوکینز در اوان جوانی بسیار زیبا بود اما برای اولین بار در سن 15 سالگی حبابی به شکل تومور در پشت او ظاهر شد.او زیاد توجهی نکرد و از نتیجه وحشتناک ان بی خبر بود.کم کم حبابها زیاد و زیادتر شد به طوری که تمامی نواحی پشت،دستان و صورت خانم را فرا گرفت.

 

اندام و قیافه این زن مو بر تن شما سیخ می کند

اندام و قیافه این زن مو بر تن شما سیخ می کند

اندام و قیافه این زن مو بر تن شما سیخ می کند

اندام و قیافه این زن مو بر تن شما سیخ می کند