تبلیغات

تبلیغات

آثار خلاقانه چینی ها که از پول ساخته شده اند

آثار خلاقانه چینی ها که از پول ساخته شده اند

 

یک پروژه دیگر برای چینی ها که تجارت پول خود را گسترده تر کنند! پروژه ای که خودش از پول ساخته شده است.

 

یک آژانس تجاری با صرف پولهای هنگفتی کاری را شروع کرده است که خودشان نامش را «تجارت بزرگ 3» گذاشته اند که به ادعای اعضای این آژانس سود بسیاری نیز نصیب آنها کرده است.

 

البته پولهایی که توسط آژانس چینی صرف می شود برای ساخت پرتره هایی، خلاقانه استفاده می شود که تکه های بریده پول بر اساس طرح و رنگ پول برای کشیدن نقاشی هایی شبیه کارهای ونکوگ هزینه می شود.

 

آثار خلاقانه چینی ها که از پول ساخته شده اند

پروژه پول

 

آثار خلاقانه چینی ها که از پول ساخته شده اند

پروژه چینی

 

آثار خلاقانه چینی ها که از پول ساخته شده اند

پرتره های زیبا

 

آثار خلاقانه چینی ها که از پول ساخته شده اند

پرتره های پولی

 

 

تهیه و تنظیم : مجله تکناز

 

a