دیدار جالب ترامپ با رسانه ها‎ (عکس)

مجموعه : جامعه و سیاست
دیدار جالب ترامپ با رسانه ها‎ (عکس)

دیدار رئیس جمهور جدید آمریکا با اصحاب رسانه

 

دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا که از زمان پیروزی در انتخابات هیچ کنفرانس خبری ای برگزار نکرده بود، با روزنامه نگاران و اصحاب رسانه دیدار کرد.

دیدار جالب ترامپ با رسانه ها‎ (عکس)

عکس ترامپ

دیدار جالب ترامپ با رسانه ها‎ (عکس)

دیدار ترامپ و رسانه

دیدار جالب ترامپ با رسانه ها‎ (عکس)

دونالد ترامپ

دیدار جالب ترامپ با رسانه ها‎ (عکس)

ترامپ

دیدار جالب ترامپ با رسانه ها‎ (عکس)

دیدار جالب ترامپ با رسانه ها‎

دیدار جالب ترامپ با رسانه ها‎ (عکس)

دیدار جالب ترامپ با رسانه ها‎

دیدار جالب ترامپ با رسانه ها‎ (عکس)

دیدار جالب ترامپ با رسانه ها‎

دیدار جالب ترامپ با رسانه ها‎ (عکس)

دیدار جالب ترامپ با رسانه ها‎

دیدار جالب ترامپ با رسانه ها‎ (عکس)

دیدار جالب ترامپ با رسانه ها‎

دیدار جالب ترامپ با رسانه ها‎ (عکس)

دیدار جالب ترامپ با رسانه ها‎

دیدار جالب ترامپ با رسانه ها‎ (عکس)

عکس ترامپ

دیدار جالب ترامپ با رسانه ها‎ (عکس)

عکس های جالب دونالد ترامپ

دیدار جالب ترامپ با رسانه ها‎ (عکس)