پاکسازی حرم و طبیعت به دست کارتن خوابهای بهبودیافته اعتیاد

پاکسازی حرم و طبیعت به دست کارتن خوابهای بهبودیافته اعتیاد

 اقدام جدید و پاکسازی حرم مطهر و جنگل ها به دست  معتادان بهبود یافته  و کارتن خواب ها. اگر چه سالهاست که خبر جرم و جنایت مبتلایان به اعتیاد و کارتن‌خوابی تیتر یک اخبار است. اگر چه بسیاری از ما وقتی در حال عبور از خیابان‌ها با یکی از کارتن‌خوابها مواجه می‌شویم فاصله‌مان را بیشتر می‌کنیم تا آسیبی از سوی آنها متوجه ما نشود.

 

به گزارش تکناز به نقل از روابط عمومی موسسه طلوع بی نشانها، اگر چه چهره‌های سیاه از اعتیاد و دندان‌های زرد از تدخین افیون دیوار دوسویه‌ای از وحشت بین کارتن‌‌خواب‌ها و جامعه کشیده است اما این بار حکایتشان حکایت متفاوتی است.

 

این بار پاک شدگان از اعتیاد، کمر همت بسته‌اند تا جنگل، دریا و اطراف حرم امام هشتم را به شکرانه پاکی و پاک ماندنشان از فیلتر سیگار و زباله پاک کنند.

 
خبرهای دیروز حکایت از دست‌هایی داشت که با آلودگی دیروزشان خداحافظی کردند و با امام ضمانت و مهربانی عهد پاکی بسته‌اند و پس از آن به رسم سه شنبه‌های طلوع، آیین مهرورزی را هم زمان با تهران در مشهد برپا کردند و کارتن‌خواب‌های مشهد را به نیت شفا و بهبودی از اعتیاد و افیون، میهمان مهرورزی کردند و امروز جنگل‌های گلستان به دست کارتن‌خواب‌های بهبود یافته از اعتیاد طلوع از فیلتر سیگار و زباله پاک شد.

 

دریای مازندران فردا میزبان دستان پاک شدگان «طلوع بی‌نشان‌ها» می‌شود تا با دستان مهربان و قدم‌های استوارشان پاکی را به ساحل بابلسر هدیه کنند.

 

 

پاکسازی حرم و طبیعت به دست کارتن خوابهای بهبودیافته اعتیاد

پاکسازی حرم و طبیعت به دست کارتن خوابهای بهبودیافته اعتیاد

پاکسازی حرم و طبیعت به دست کارتن خوابهای بهبودیافته اعتیاد

پاکسازی حرم و طبیعت به دست کارتن خوابهای بهبودیافته اعتیاد

پاکسازی حرم و طبیعت به دست کارتن خوابهای بهبودیافته اعتیاد

پاکسازی حرم و طبیعت به دست کارتن خوابهای بهبودیافته اعتیاد

پاکسازی حرم و طبیعت به دست کارتن خوابهای بهبودیافته اعتیاد