عکس نوشته های غمگین دلتنگی

عکس نوشته های غمگین دلتنگی

سری جدید عکس نوشته های دلتنگی و غمگین

 

چه دلپذیراست …!!!

اینکه گناهانمان پیدا نیستند…

وگرنه مجبور بودیم

هر روز خودمان را پاک بشوییم

شاید هم می بایست زیر باران زندگی می کردیم

و باز دلپذیر و نیکوست اینکه دروغهایمان

شکل مان را دگرگون نمی کنند

چون در اینصورت حتی یک لحظه همدیگر را به یاد نمی آوردیم

خدای رحیم ، تو را به خاطر این همه مهربانی ات سپاس.

“فدریکو گارسیا لورکا”

 

عکس نوشته های غمگین دلتنگی

 عکس نوشته غمگین

عکس نوشته های غمگین دلتنگی

متن در مورد تنهایی

 

عکس نوشته های غمگین دلتنگی

نوشته های غمگین در مورد تنهایی

عکس نوشته های غمگین دلتنگی

عکس عاشقانه و دلتنگی

 

عکس نوشته های غمگین دلتنگی

عکس نوشته زیبا

عکس نوشته های غمگین دلتنگی

تصاویر دلتنگی

 

عکس نوشته های غمگین دلتنگی

عکس جالب

عکس نوشته های غمگین دلتنگی

عکس نوشته دلتنگی

 

عکس نوشته های غمگین دلتنگی

متن های غمگین در مورد تنهایی

عکس نوشته های غمگین دلتنگی