عاشقانه ترین زوج دنیا در 700 سال پیش + عکس

عاشقانه ترین زوج دنیا در 700 سال پیش + عکس

عاشقانه ترین زوج دنیا اما در 700 سال پییش !!

 

باستان شناسان زوج شادی را دست در دست، در دل زمین، در انگلستان یافتند. پیش از این نیز جسد هایی کشف شده بود که زوجی در یک قبر مشترک دفن شده باشند. اما اینبار، باستان شناسان با صحنه عاشقانه تری مواجه شدند!

 

عاشقانه ترین زوج دنیا در 700 سال پیش + عکس

اسکلت های عاشق

عاشقانه ترین زوج دنیا در 700 سال پیش + عکس