واکنش دیدنی یک میمون باغ وحش با روزنامه (تصاویر)

واکنش دیدنی یک میمون باغ وحش با روزنامه (تصاویر)

لحظه های دیدنی واکنش یک میمون با خبر نوشته شده در روزنامه!!  این میمون هندی، در باغ گیاهشناسی Ladbagh در جنوب هند، در حالی که مشغول غذا خوردن است نگاهی به روزنامه می اندازد و ظاهرا بعد از خواندن آخرین اخبار بازار سهام بهت زده می شود.

 

او به طرزی هوشمندانه ادای آن را در می آورد که از شنیدن آخرین اخبار بازار سهام شوکه شده است! عکاس 21 ساله که موفق به شکار این صحنه خنده دار می شود، معتقد است میمون ها شخصیت های بسیار جالبی دارند.

 

او می گوید بازدید کنندگان، معمولا میوه هایی در روزنامه پیچیده و به این میمون ها می دهند اما هیچوقت چنین واکنش خنده داری نسبت به روزنامه، از میمون ها ندیده است.

 

واکنش دیدنی یک میمون باغ وحش با روزنامه (تصاویر)

واکنش دیدنی یک میمون باغ وحش با روزنامه (تصاویر)

واکنش دیدنی یک میمون باغ وحش با روزنامه (تصاویر)

واکنش دیدنی یک میمون باغ وحش با روزنامه (تصاویر)