تبلیغات

7 آبشار فوق العاده زیبا در جهان

مجموعه : عکس های طبیعت
7 آبشار فوق العاده زیبا در جهان

آبشارهای رویایی و زیبا در کشورهای مختلف جهان

 

آبشارها یکی از زیباترین مناظر طبیعی هر کشوری می باشند. کشور ما، ایران هم پر از آبشارهای طبیعی و زیبایی در شهرهای مختلف می باشد. در این مطلب می خواهیم نگاهی به 7 آبشار فوق العاده زیبا در سراسر جهان بیاندازیم.

7 آبشار فوق العاده زیبا در جهان

 آبشار دتیان ویتنام، 197 پا

آبشار زیبا

 

7 آبشار فوق العاده زیبا در جهان

 آبشار یوسیمیتی، کالیفرنیا، 2425 پا

آبشار زیبای طبیعی

 

7 آبشار فوق العاده زیبا در جهان

 آبشار جاگ، هند، 830 پا

زیباترین آبشارهای جهان

 

7 آبشار فوق العاده زیبا در جهان

 آبشار گولفوس، ایسلند،105 پا

 

7 آبشار فوق العاده زیبا در جهان

 آبشار نیاگارا، نیویورک و انتاریو، 167 پا

 

7 آبشار فوق العاده زیبا در جهان

 آبشار دتیفوس، ایسلند،144 پا

 

7 آبشار فوق العاده زیبا در جهان

 ساترلند فالز، نیوزیلند، 814 پا

 

تبلیغات