مردی برای تمام فصول مردی از جنس باران! + عکس

مردی برای تمام فصول مردی از جنس باران! + عکس

تنهای تنها اما مردی است برای لحظه به لحظه ی تمام فصول مردی از جنس باران و رحمت

.

.

.

.

 

 از همه ناشکری هایم خجالت کشیدم،

وقتی

پسر بچه فلجی را دیدم که به خدا می گفت:

“خدایا!

از تو ممنونم

مرا در مقامی آفریدی

که هر کس “من” را می بیند “تو” را شکر می گوید…

 

 

مردی برای تمام فصول مردی از جنس باران! + عکس