زنی که با خندیدن به خواب می رود! + عکس

زنی که با خندیدن به خواب می رود! + عکس
این خانم هنگامی که خوشحالی می کند و می خندد به خواب عمیق فرو می رود!
 
“کلر اسکوت” 24 بع نوعی بیماری نادر روبرو است که عضلات صورتش بسیار ضعیف میباشند و هرگاه که میخندد به خوابی عمیق فرو میرود. به گزارش تکناز،  این بانوی انگلیسی باید از اماکن و یا نکاتی که باعث خنده او میشود دوری کند.
 
 
زنی که با خندیدن به خواب می رود! + عکس
 

او میگوید یکبار در خیابان خندیده و همسرش مجبور شده او را تا خانه بغل کند،یکبار نیز فرزند کوچکش لطیفه ای تعریف کرده که او در جا خوابش برده است.  این بیماری “كاتابلیكسیا” نام دارد که تنها تعداد کمی در جهان به آن دچار میباشند.