تبلیغات

حرف های 14 چهره مشهور دنیا هنگام مرگ + عکس

حرف های 14 چهره مشهور دنیا هنگام مرگ + عکس

نکته های خواندنی از مشاهیر جهان در موقع مرگ

 

در زیر آخرین جمله ای که 14 نفر از مشاهیر پیش از چشم فرو بستن از جهان بر زبان آورده اند نقل می شود:

 

آلبرت انیشتین: من کارم را همین جا به پایان رساندم

حرف های 14 چهره مشهور دنیا هنگام مرگ + عکس

 چارلز (پادشاه انگلستان ): مرگ من زیاد طول کشید، امیدوارم من را ببخشید

حرف های 14 چهره مشهور دنیا هنگام مرگ + عکس

 بنیتو موسولینی: به سینه ام شلیک کنید 

حرف های 14 چهره مشهور دنیا هنگام مرگ + عکس

 

 بتهوون : کمدی تمام شد

حرف های 14 چهره مشهور دنیا هنگام مرگ + عکس

 

چارلی چاپلین: در پاسخ به گفته کشیش درباره اینکه امیدوارم خداوند روح شما را قرین رحمت کند گفت: چرا نکند؟ هر چی باشه روح من مال خودشه!

حرف های 14 چهره مشهور دنیا هنگام مرگ + عکس

 

 وینستون چرچیل: ان قدر از همه چیز خسته شده ام که ..

حرف های 14 چهره مشهور دنیا هنگام مرگ + عکس

 

 آنتوان چخوف: خیلی وقت بود که شامپاین ننوشیده بودم

حرف های 14 چهره مشهور دنیا هنگام مرگ + عکس

 

 چه گوارا: شلیک کن ترسو، در نهایت فقط یک نفر را خواهی کشت

حرف های 14 چهره مشهور دنیا هنگام مرگ + عکس

 

گوته : کمی نور بیشتر می خواهم

حرف های 14 چهره مشهور دنیا هنگام مرگ + عکس

 

نیکولای گوگول: یک نردبان، یک نردبان چوبی بیاورید

حرف های 14 چهره مشهور دنیا هنگام مرگ + عکس

 

ویکتور هوگو : یک نور تاریک می بینم

حرف های 14 چهره مشهور دنیا هنگام مرگ + عکس

 

 کانت: این خوبه

حرف های 14 چهره مشهور دنیا هنگام مرگ + عکس

 

 جورج برنارد شاو : این هم برای من یک تجربه جدید خواهد بود

حرف های 14 چهره مشهور دنیا هنگام مرگ + عکس

سلطان سلیمان (شاه عثمانی) : یک دست من را از تابوتم بیرون بگذارید تا مردم ببینند سلطانی چون من با دست خالی از دنیا می رود

حرف های 14 چهره مشهور دنیا هنگام مرگ + عکس

 

 

تبلیغات