خانواده ای که پس از 200 سال دختر دار شد + عکس

خانواده ای که پس از 200 سال دختر دار شد + عکس

 

خانواده ای که 200 سال در حسرت به دنیا آمدن یک دختر بودند بالاخره صاحب یک دختر شدند.

 

یک خانواده  انگلیسی که از 200 سال پیش تاکنون تنها فرزند پسر در آن ها بدنیا آمده است در اتفاقی جالب و نادر به تازگی صاحب یک فرزند دختر شدند.

 

آخرین بار در زمان امپراتوری ناپلئون بناپارت فرانسوی در سال 1809 در این خانواده یک دختر بدنیا آمده بود.

 

بررسی ها نشان داده است، گاهی اوقات نوعی جهش ژنتیکی می تواند باعث تغییر کروموزوم ها و تولید کوروموزم بیشتر شود که در نتیجه در این حالت فقط فرزند پسر بدنیا می آید.

 

سرانجام این خانواده صاحب یک نوزاد دختر شده و از بابت بدنیا آمدن او بسیار شاد و خوشحال هستند. پدر 33 ساله و مادر 26 ساله این نوزاد صاحب سه فرزند پسر دیگر نیز هستند.

 

خانواده ای که پس از 200 سال دختر دار شد + عکس

 

دختر دار شدن خانواده ای پس از 200 سال

 

خانواده ای که پس از 200 سال دختر دار شد + عکس

 

به دنیا آمدن دختری پس از 200 سال

 

خانواده ای که پس از 200 سال دختر دار شد + عکس

 

 

تهیه و تنظیم : مجله تکناز