رکورد پشتک زنی عباس زاده بعد از گل شکست + عکس

رکورد پشتک زنی عباس زاده بعد از گل شکست + عکس

رکورد پشتک زنی توسط قهرمان کشور عباس زاده

 

وقتي در دقيقه 68 بازي تابلوي تعويض بالا رفت تا مهرداد کفشگري با شماره 18 جاي عباس زاده با شماره 33 را بگيرد زننده گل اول پرسپوليس در ميانه ميدان قرار داشت.

 

عباس زاده که بعد از گلزني رکورد پشتک را شکسته و 6 بار پشتک زد  بعد از ديدن تابلوي تعويض خيلي آرام به سمت خط طولي حرکت کرد و شروع کرد به باز کردن نوار سفيدرنگي که دور دستش بسته بود  و هر يکي دو متري که مي رفت يک تکه از آن نوار را روي زمين مي انداخت .

 

عباس زاده با همشهري و نزديکترين دوستش (کفشگري) خوش و بش ويژه اي نداشت و وقتي درخشان سمت او رفت تا به گلزنش خسته نباشيد بگويد ،با او به اکراه دست داد تا اين شائبه پيش بيايد که شماره 33 سرخ ها از تعويضش ناراحت و عصباني شده اما پرسپوليسي ها مي گويند عباس زاده آنقدر دويده بود که  بشدت خسته شده و نزديک بود حالش بهم بخورد .

 

همبازيان کفشگري مي گويند او به همين خاطر تعويض شد و چون حالش خوب نبود اينطور آرام کنار خط آمده و از زمين بيرون رفته است!

 

رکورد پشتک زنی عباس زاده بعد از گل شکست + عکس