تبلیغات

طرح های خلاقانه سمعک برای روحیه دادن به بچه

طرح های خلاقانه سمعک برای روحیه دادن به بچه

یک مادر که پسر 4 ساله اش از مشکل شنوایی رنج می برد برای اینکه در جمع های خانواده و دوستان پسرش دچار خجالت زدگی نشود سمعک های او را به شکل خلاقانه ای طراحی کرده است.

 

Sarah Ivermee مادر این کودک 4 ساله به خوبی می داند که پسرش با این مشکل کمی احساس خجالت زدگی پیدا می کند و برای روحیه دادن به پسرش این طرح های خلاقانه را پدید آورده است.

 

طرح های خلاقانه سمعک برای روحیه دادن به بچه

سمعک های خلاقانه

طرح های خلاقانه سمعک برای روحیه دادن به بچه

سمعک های کارتونی

طرح های خلاقانه سمعک برای روحیه دادن به بچه

سمعک های خلاقانه مادر

طرح های خلاقانه سمعک برای روحیه دادن به بچه

سمعک های خلاقانه مادر برای کودک

طرح های خلاقانه سمعک برای روحیه دادن به بچه

سمعک برای کودک ناشنوا

طرح های خلاقانه سمعک برای روحیه دادن به بچه

سمعک های انیمیشنی

طرح های خلاقانه سمعک برای روحیه دادن به بچه

سمعک های خلاقانه

طرح های خلاقانه سمعک برای روحیه دادن به بچه

زیباترین سمعک ها

طرح های خلاقانه سمعک برای روحیه دادن به بچه

سمعک های زیبا و خلاقانه

طرح های خلاقانه سمعک برای روحیه دادن به بچه

 

 

تهیه و تنظیم : مجله تکناز

 

تبلیغات