تبلیغات

خلاقیت جالب جوانان در گلستان شهدا (عکس)

خلاقیت جالب جوانان در گلستان شهدا (عکس)

 

چند جوان با استفاده از کمی خلاقیت و هنر یک عکس تاریخی از شهیدان را بازسازی کردند .  

 

هر کدام نقش یک شهید را گرفته و سعی می کند تا جایی که امکان دارد ژستی مانند آن شهید بگیرد.  

 

خلاقیت جالب جوانان در گلستان شهدا (عکس)  

 

منبع : مجله تکناز  

 

تبلیغات