تبلیغات

ماسک های حیوانی زیبا با تکه های کوچک کاغذ

ماسک های حیوانی زیبا با تکه های کوچک کاغذ

ماسک های بسیار زیبا و خلاقانه حیوانی که با تکه های کوچک کاغذ ساخته شده اند.

 

هنرمند خلاق املی هایپولایت طراح جوان این ماسک های حیوانات را با استفاده از صد ها تکه کاغذ کوچک طراحی کرده است. او می گوید که من طبیعت را دوست دارم و برای طراحی هایم بیشتر از حیوانات و زیستگاه طبیعی آن ها الهام می گیرم.

 

ماسک های حیوانی زیبا با تکه های کوچک کاغذ

ماسک زیبای حیوانات

ماسک های حیوانی زیبا با تکه های کوچک کاغذ

طراحی ماسک حیوانات

ماسک های حیوانی زیبا با تکه های کوچک کاغذ

ماسک صورت حیوانات

ماسک های حیوانی زیبا با تکه های کوچک کاغذ

ماسک حیوانات با کاغذهای کوچک

ماسک های حیوانی زیبا با تکه های کوچک کاغذ

ماسک های حیوانی زیبا

ماسک های حیوانی زیبا با تکه های کوچک کاغذ

زیباترین ماسک های حیوانی

ماسک های حیوانی زیبا با تکه های کوچک کاغذ

 

 

تهیه و تنظیم : مجله تکناز

 

تبلیغات