تبلیغات

تصاویر زیبا از دره ی شکوفه های زرد

مجموعه : عکس های طبیعت
تصاویر زیبا از دره ی شکوفه های زرد

 

دره ای به نام ” آنتلوپ ” واقع در ایالت کالیفرنیا کشور آمریکا، در فصل بهار مملو از شکوفه ها زرد رنگ می شود.

 

این دره در میان مردم محلی با نام دره شکوفه های زرد شناخته شده است.

 

تصاویر زیبا از دره ی شکوفه های زرد

دره زیبا

تصاویر زیبا از دره ی شکوفه های زرد

دره شکوفه های زرد

تصاویر زیبا از دره ی شکوفه های زرد

شکوفه های زیبا

تصاویر زیبا از دره ی شکوفه های زرد

دره زیبای شکوفه های زرد

تصاویر زیبا از دره ی شکوفه های زرد

دره رویایی

تصاویر زیبا از دره ی شکوفه های زرد

 

 

تهیه و تنظیم : مجله تکناز

 

تبلیغات