عمل جراحی قلبی که یک روز طول کشید

عمل جراحی قلبی که یک روز طول کشید

عمل جراحی قلبی که یک روز طول کشید . پزشکانی حاذق که این خستگی را تحمل کردند.  اين عکس در سال ۱۹۸۷ گرفته شد، بعد از عمل جراحي کاشتن قلب که ۲۳ ساعت طول کشيد…

 

در عکس شخص مريضي که قلب در سينه اش قرار داده شده، ديده مي شود که بر روي تخت خوابيده و وسايل پزشکي زيادي به بدنش متصل است… پزشکي که عمل جراحي را انجام داده در کنار تخت با چهره اي خسته ولي هوشيار نشسته و به جايي نگاه مي کندکه در آنجا نوسان نبض بيمار نشان داده مي شود.

 

 اين جراح {Dr.Zbigniew Religa} گفته: «حتي يک لحظه چشم از آن صفحه برنمي داشتم»… در گوشه عکس يکي از دستياران اين پزشک از شدت خستگي به خواب رفته است…

 

يکي از کاربران در ذيل اين عکس نوشته: واقعاً دست مريزاد کساني به خاطر زندگي بخشيدن به ديگران مسئولانه، عاشقانه و با علاقه و… رنج مي کشند، ولي هستند کساني که ديگران را به خاطر ديدگاه هاي متفاوت با ديدگاه شان از زندگي ساقط مي کنند.

 

 

 

منبع: برترین ها