رقابت جالب و جنجالی 200 عروس بر سر یک داماد + عکس

رقابت جالب و جنجالی 200 عروس بر سر یک داماد + عکس

شما را به دیدن یک مسابقه هیجانی و جنجالی دعوت می کنیم.
 
 
 دویست عروس طی یک مراسم سنتی ومسابقه تفریحی بر سر یک داماد خیالی رقابت کردند. در این رقابت ها داماد سوار بر دوچرخه است و با سرعت رکاب میزند و عروس ها که در واقع شرکت کنندگان این مسابقه هستند به دنبال وی میدوند.

 

رقابت جالب و جنجالی 200 عروس بر سر یک داماد + عکس

رقابت جالب و جنجالی 200 عروس بر سر یک داماد + عکس

رقابت جالب و جنجالی 200 عروس بر سر یک داماد + عکس

رقابت جالب و جنجالی 200 عروس بر سر یک داماد + عکس

رقابت جالب و جنجالی 200 عروس بر سر یک داماد + عکس

رقابت جالب و جنجالی 200 عروس بر سر یک داماد + عکس