کشف عجیب رد پا بر روی برف + عکس

کشف عجیب رد پا بر روی برف + عکس

در مناطق بسيار سرد بعضي اوقات شاهد پديده هاي عجيبي هستيم. يكي از اين پديده ها ردپاهاي معكوس است.

 

به گزارش تکناز : رد پا هايي كه بجاي اينكه در برف فرو رفته باشد گويي از برف بيرون زده اند. ولي اين پديده يك توضيح ساده دارد. زماني كه برف با راه رفتن روي آن فشرده مي شود استحكام بيشتري از برف هاي انباشته شده اطراف پيدا مي كند.

 

در صورتي كه باد هاي سريع و تند بوزد برف هاي اطراف را با خود بلند مي كند و برف هاي فشرده شده در جاي خود باقي مي مانند.

 

کشف عجیب رد پا بر روی برف + عکس

کشف عجیب رد پا بر روی برف + عکس

کشف عجیب رد پا بر روی برف + عکس

کشف عجیب رد پا بر روی برف + عکس

 

 

 

 

منبع : مجله تکناز