گربه شیطانی و حمله به زن در حمام + عکس

مجموعه : جن و ارواح
گربه شیطانی و حمله به زن در حمام + عکس

خبری جنجالی از گربه ای که شیطانی شد و به صاحب خود حمله کرد.

 

به گزارش تکناز : گربه شیطانی و حمله به زن در حمام  ، پلیس سان دیگو کالیفرنیا گزارش را دریافت نمود که گربه ای خانگی از دیدن حمام رفتن خانم شیطانی شده و به سمت وی حمله ور شده است.

 

گربه خانگی به نام کاپی که مدت 14 سال بود در خانه یکی از شهروندان زندگی می نموده است هنگامی که نصف شب می بیند خانم به سمت حمام حرکت می نماید قیافه شیطانی به خود گرفته و با چشمان ترسناک خود به سمت خانم حمله ور می گردد.

 

خانم از ترس به داخل حمام رفته و در را به روی خود می بندد و سپس به پلیس زنگ می زند.خانم کارن یارگر یکی از همسایگان به شبکه تلویزیونی می گوید گربه مثل گلوله ای از خشم شده بود.

 

هنگامی که مامورین پلیس می رسند گربه خشمگین جلو درب ایستاده بود و چشمان شیطانی او می درخشید.پس از لحظه ای توقف گربه از خانه فرار می نماید.اعضای خانواده از این به بعد هنگامی که قصد توالت رفتن یا حمام رفتن در شب را دارند باید بیشتر مراقب باشند

گربه شیطانی و حمله به زن در حمام + عکس

گربه شیطانی و حمله به زن در حمام + عکس

 

 

 

منبع: دیلی خبر