تبلیغات

جشنواره راه رفتن مردان برروی آتش + تصاویر

جشنواره راه رفتن مردان برروی آتش + تصاویر

 

در این فستیوال مردها با تفکر اینکه راه رفتن بر روی این گدازه ها سال خوش یمنی را برای آنها رقم می زند ، دست به این اقدام می زنند.

 

فستیوال راه رفتن مردان ژاپنی روی گدازه های آتش در کشور ژاپن برگزار شد. مردان ژاپنی در برابر حرارت و گرمای آتش تحمل زیادی را دارند و همه ساله جشنواره آتش در ژاپن برگزار می شود.

 

فستیوال راه رفتن بر روی آتش یا «Hiwatari matsuri» هر ساله در آستانه فصل بهار در توکیو برگزار می‌شود. برخی از مرد ژاپن بر این باورند که راه رفتن بر روی آتش و زغال سنگ های داغ سال امن و کم دردسری را برایشان به ارمغان می آورد. این مراسم در کنار کوه تاکائو برگزار می‌شود.

 

جشنواره راه رفتن مردان برروی آتش + تصاویر

 

راه رفتن بر روی گدازه

 

جشنواره راه رفتن مردان برروی آتش + تصاویر

 

راه رفتن بر روی آتش

 

جشنواره راه رفتن مردان برروی آتش + تصاویر

 

راه رفتن مردان روی آتش

 

جشنواره راه رفتن مردان برروی آتش + تصاویر

 

راه رفتن روی آتش

 

جشنواره راه رفتن مردان برروی آتش + تصاویر

 

جشنواره راه رفتن مردان برروی آتش

 

جشنواره راه رفتن مردان برروی آتش + تصاویر

 

فستیوال راه رفتن مردان برروی آتش

 

جشنواره راه رفتن مردان برروی آتش + تصاویر

 

عکس های جشنواره راه رفتن مردان برروی آتش 

 

جشنواره راه رفتن مردان برروی آتش + تصاویر

 

عکس های جشنواره راه رفتن روی آتش

 

جشنواره راه رفتن مردان برروی آتش + تصاویر

 

عکس های جشنواره آتش

 

جشنواره راه رفتن مردان برروی آتش + تصاویر

 

 

تهیه و تنظیم : مجله تکناز

 

 

a