لوگوی جالب گوگل برای روز زمین

لوگوی جالب گوگل برای روز زمین

 

این تقریبا یه عادت قدیمی شده گوگل به مناسبت های خاص لوگوی مشهور خود را تغییر می دهد و متناسب با آن مناسبت لوگوی جدید می گذارد.

 

 گوگل به مناسبت 22آوریل (3 اردیبهشت) روز جهانی زمین صفحه جستجوی خود را تغییر داد. گوگل در زمینه صفحه جستجوی خود تصویری از کره زمین و گیاه و خاک قرار داده و علاوه بر این به عنوان سرگرمی پرسشنامه ای با محور روان شناسی در این صفحه قرار گرفته و چند سئوال درباره ویژگی های شخصیتی افراد مختلف پرسیده شده و در پایان یک پاسخ از طرف گوگل داده می شود که فرد از نظر شخصیتی به کدام موجود شبیه است.

 

لوگوی جالب گوگل برای روز زمین

 

تهیه و تنظیم : مجله تکناز