تبلیغات

پرورش پرتقال پنج ضلعی در ژاپن + عکس

پرورش پرتقال پنج ضلعی در ژاپن + عکس

 

پرورش پرتقال های 5 ضلعی توسط چند کشاورز ژاپنی واکنش های زیادی را در رسانه ها به همراه داشته است.  

 

چند کشاورز ژاپنی محصول پرتقال خود را به صورت 5 ضلعی پرورش داده اند.این پرتقال برای خوش شانسی دانش آموزان شهر یاواتاهاما در استان اهیمه در امتحانات کاشت شده است.

 

پرورش پرتقال پنج ضلعی در ژاپن + عکس  

 

پرتقال های پنج ضلعی در ژاپن  

 

پرورش پرتقال پنج ضلعی در ژاپن + عکس

 

تبلیغات