سخت ترین تصادف علی دایی با ماشین شاسی بلندش

سخت ترین تصادف علی دایی با ماشین شاسی بلندش

سخت ترین تصادف علی دایی با ماشین شاسی بلندش در راه بازگشت وی به تهران رخ داد. اواخر سال 1390 بود که خودروی علی دایی سرمربی وقت راه آهن بعد از بازی با سپاهان در راه بازگشت به تهران در اتوبان اصفهان به کاشان دچار سانحه شد و پرافتخارترین فوتبالیست ایران را تا آستانه مرگ پیش برد.

 

در این سانحه که تقریبا دو نیم سال از آن می گذرد علی دایی به همراه برادر و “میاچ” مربی خارجی راه آهن در اتومبیل پرادو دایی بودند که در مسیر بازگشت از جاده منحرف شده و دچار سانحه شدند.

 

دایی در جریان این تصادف به شدت آسیب دید و البته صدمه ناشی از آن به خیر گذشت.

تصاویر خودروی پرادو علی دایی که اتفاقا سرمربی امروز پرسپولیس آن روزها به خاطر عمل نکردن کیسه های هوایش از کمپانی تویوتا شکایت کرد در زیر می آید.

 

سخت ترین تصادف علی دایی با ماشین شاسی بلندش

سخت ترین تصادف علی دایی با ماشین شاسی بلندش

سخت ترین تصادف علی دایی با ماشین شاسی بلندش

سخت ترین تصادف علی دایی با ماشین شاسی بلندش

 

 

 

منبع: مراحم