اگر می خواهی زندگی شیرین داشته باشی… پس بخوان

اگر می خواهی زندگی شیرین داشته باشی… پس بخوان

حدیثی گرانبها از پیامبر اکرم (ص) برای زندگی بهتر و محبوب بودن پیش خدا.

 

پیامبراکرم (ص):

هیچ دو نفری با هم مصاحبت و زندگی نکردند، مگر این که یک نفر از آن دو نفر پیش خدا محبوب‌تر است،

و آن محبوب‌تر کیست؟

آن که با همنشینش رفیق‌تر و نرم خوتر باشد و بیشتر مراعات و مدارا کند.

 

«مَا اصطَحَبَ اثنَانِ إلّا کَانَ أعظَمُهُما أجراً وَ أحَبُّهُما إلَی اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ أرفَقَهُما بِصَاحِبِه»

 

 کافی – جلد 2 – صفحه120