تبلیغات

نقاشی های باورنکردنی که با مدادرنگی کشیده شده اند!

نقاشی های باورنکردنی که با مدادرنگی کشیده شده اند!

باورتان می شود این نقاشی های زیبا کار مداد رنگی باشند؟ واقعی بودن این نقاشی ها این تصور را غیرممکن می کند.

 

هنرمند مورگان دیویدسون خالق این آثار است که توانایی بالایی در خلق آثار از طبیعت و الهام گرفتن از مد دارد .

 

وی این دو موضوع  را به طرز ماهرانه ایی با هم ادغام نموده و تصاویر باورنکردنی از رنگ و جزییات در پیشروی ما قرار داده است.

 

او میگوید طبیعت نفوذ بسیار قوی در روح و تربیت من داشته است.دیویدسون میگوید علاقه من به مد بعدا به وجود آمد،هر کدام از طرح های این هنرمند پر از جنب و جوش و رنگ است.

 

نقاشی های باورنکردنی که با مدادرنگی کشیده شده اند!

نقاشی های زیبا

نقاشی های باورنکردنی که با مدادرنگی کشیده شده اند!

نقاشی های هنرمندانه

نقاشی های باورنکردنی که با مدادرنگی کشیده شده اند!

نقاشی های شگفت انگیز با مداد رنگی

نقاشی های باورنکردنی که با مدادرنگی کشیده شده اند!

نقاشی های واقعی با مداد رنگی

نقاشی های باورنکردنی که با مدادرنگی کشیده شده اند!

نقاشی های رویایی

نقاشی های باورنکردنی که با مدادرنگی کشیده شده اند!

نقاشی هایی که با مدادرنگی کشیده شده اند

نقاشی های باورنکردنی که با مدادرنگی کشیده شده اند!

 
 

تهیه و تنظیم : مجله تکناز

 

تبلیغات