رکورد جالب گینسی بزرگترین اژدهای جهان + تصاویر

رکورد جالب گینسی بزرگترین اژدهای جهان + تصاویر

رکورد گینسی بزرگترین اژدهای جهان به طول 16 متر !!  شرکت Zollner Elektronik AG با ساخت ربات ۸ متری رکورد گینس این عنوان را به خود اختصاص داد . این ربات اژدهایی است که ۱۶ متر طول دارد و می تواند از دهان خودش آتش بیرون دهد .

 

تکناز این رکورد که حدود ۱ سال است ثبت شده هنوز هم شکسته نشده و از آن این شرکت است . برای راه رفتن و هدایت این اژدها تیم کنترل آن نیازمند است تمام حرکات را به صورت هم زمان اجرا کند . در ادامه با تصاویری از این ربات جالب همراه ایران ناز باشید.

 

رکورد جالب گینسی بزرگترین اژدهای جهان + تصاویر

رکوردشکنی بزرگترین اژدهای جهان

رکورد جالب گینسی بزرگترین اژدهای جهان + تصاویر

رکوردشکنی بزرگترین اژدهای جهان

رکورد جالب گینسی بزرگترین اژدهای جهان + تصاویر

رکوردشکنی بزرگترین اژدهای جهان

رکورد جالب گینسی بزرگترین اژدهای جهان + تصاویر

رکوردشکنی بزرگترین اژدهای جهان