سدهای برنجی در بشقاب غذاهای ژاپنی + تصاویر

سدهای برنجی در بشقاب غذاهای ژاپنی + تصاویر

 

آشپزهای آشپزخانه های ژاپنی با خلاقیت جالب و هنرمندانه خود ، از برنج به عنوان سدی برای جلوگیری از سیل مایع غذا استفاده کرده اند.

 

در این روش با ساخت یک سد محکم برنجی، قسمت خشک غذا از سیل قسمت مایع غذا در امان می ماند. نمونه هایی از آن را در زیر مشاهده خواهید کرد.

 

سدهای برنجی در بشقاب غذاهای ژاپنی + تصاویر

 

سد برنجی

 

سدهای برنجی در بشقاب غذاهای ژاپنی + تصاویر

 

سد برنجی در بشقاب غذا

 

سدهای برنجی در بشقاب غذاهای ژاپنی + تصاویر

 

برنج

 

سدهای برنجی در بشقاب غذاهای ژاپنی + تصاویر

 

غذای ژاپنی

 

سدهای برنجی در بشقاب غذاهای ژاپنی + تصاویر

 

سد برنجی در غذای ژاپنی

 

سدهای برنجی در بشقاب غذاهای ژاپنی + تصاویر

 

غذاهای ژاپنی

 

سدهای برنجی در بشقاب غذاهای ژاپنی + تصاویر

 

خورشت ژاپنی

 

سدهای برنجی در بشقاب غذاهای ژاپنی + تصاویر

 

سد برنج در غذای ژاپنی

 

سدهای برنجی در بشقاب غذاهای ژاپنی + تصاویر

 

 

تهیه و تنظیم : مجله تکناز