تبلیغات

زاینده رود اصفهان جانی دوباره گرفت !+ تصاویر

مجموعه : گالری عکس روز
زاینده رود اصفهان جانی دوباره گرفت !+ تصاویر

جاری شدن آب در زاینده رود به اصفهان زاینده رود زندگی دوباره بخشید و باعث خوشحالی مردم و کشاورزان اصفهانی شد.

 

آب مردم را به پای خود کشیده و مردم ساعت ها کنار زایننده رود نشسته و از جریان آب در زاینده رود لذت میبرند.

 

با گشایش بخشی از آب موجود در سد زاینده رود بر روی بستر خشک این رودخانه، اصفهانی ها شامگاه چهارشنبه شاهد جاری شدن دوباره این رود بودند.
 

جریان آب از این رود موجب خوشحالی مردم شهرها و روستاهای حاشیه آن شد و آنان شادمانه شکر خداوند متعال را به جا آوردند.

 

جریان دوباره آب از زاینده رود به منظور تامین آب مورد نیاز کشت پاییزه کشاورزان پایین دست این حوضه آبی و نیز افزایش حق آبه تالاب گاوخونی به 70 متر مکعب در ثانیه حاصل شده ست.

 

قرار است در این مرحله از جاری شدن زاینده رود که یک ماه به طول می انجامد، 150میلیون مترمکعب آب به بخش های مزروعی و زیست محیطی این حوضه آبی اختصاص یابد.

 

جریان آب در رودخانه زاینده رود در شهر اصفهان و شرق آن از خرداد سال گذشته تاکنون قطع بوده است.

 

در این مدت آب در بخش غربی رودخانه زاینده رود برای تامین آب تصفیه خانه باباشیخعلی و همچنین آب صنایعی همچون فولاد و ذوب آهن و انتقال به یزد و همچنین کشاورزی در برخی مناطق جاری بوده است.

 

خشک سالی ادواری و بارگذاری بیش از حد روی رودخانه زاینده رود در سال های اخیر سبب خشکی این رودخانه و تالاب گاوخونی در مصب آن شده بود.

 

زاینده رود از کوه های چلگرد در استان چهار محال و بختیاری سرچشمه می گیرد و پس از حدود 300 کیلومتر طی مسیر به تالاب گاوخونی در منطقه کویری شرق اصفهان می ریزد.

 

جاری شدن آب در زاینده رود اصفهان

 

زاینده رود اصفهان جانی دوباره گرفت !+ تصاویر

جاری شدن آب در زاینده رود اصفهان

زاینده رود اصفهان جانی دوباره گرفت !+ تصاویر

جاری شدن آب در زاینده رود اصفهان

زاینده رود اصفهان جانی دوباره گرفت !+ تصاویر

جاری شدن آب در زاینده رود اصفهان

زاینده رود اصفهان جانی دوباره گرفت !+ تصاویر

جاری شدن آب در زاینده رود اصفهان

زاینده رود اصفهان جانی دوباره گرفت !+ تصاویر

جاری شدن آب در زاینده رود اصفهان

زاینده رود اصفهان جانی دوباره گرفت !+ تصاویر

جاری شدن آب در زاینده رود اصفهان

زاینده رود اصفهان جانی دوباره گرفت !+ تصاویر

جاری شدن آب در زاینده رود اصفهان

زاینده رود اصفهان جانی دوباره گرفت !+ تصاویر

جاری شدن آب در زاینده رود اصفهان

زاینده رود اصفهان جانی دوباره گرفت !+ تصاویر

جاری شدن آب در زاینده رود اصفهان

زاینده رود اصفهان جانی دوباره گرفت !+ تصاویر

جاری شدن آب در زاینده رود اصفهان

زاینده رود اصفهان جانی دوباره گرفت !+ تصاویر

زاینده رود اصفهان جانی دوباره گرفت !+ تصاویر

زاینده رود اصفهان جانی دوباره گرفت !+ تصاویر

زاینده رود اصفهان جانی دوباره گرفت !+ تصاویر

زاینده رود اصفهان جانی دوباره گرفت !+ تصاویر

زاینده رود اصفهان جانی دوباره گرفت !+ تصاویر

زاینده رود اصفهان جانی دوباره گرفت !+ تصاویر

زاینده رود اصفهان جانی دوباره گرفت !+ تصاویر

زاینده رود اصفهان جانی دوباره گرفت !+ تصاویر

زاینده رود اصفهان جانی دوباره گرفت !+ تصاویر

زاینده رود اصفهان جانی دوباره گرفت !+ تصاویر

 

 

منبع : ایسنا

تبلیغات