نورانی شدن دیوار برلین ! + تصاویر

نورانی شدن دیوار برلین ! + تصاویر

دیوار برلین توسط دو هنرمند آلمانی نورانی شد! به مناسب بیست و پنجمین سال سقوط دیوار برلین، دو هنرمند آلمانی مرزی به طول 16 کیلومتر را با چراغ‌هایی روشن کردند.

 

«کریستوفر» و «مارک» دو هنرمند آلمانی، چراغ‌هایی در این مرز 16 کیلومتری نصب کرده‌اند که از شرق آلمان تا غرب آن ادامه دارد.

 
کریستوفر و مارک بوُدِر دو برادر آلمانی به افتخار بیست و پنجمین سال سقوط دیوار برلین و اتحاد دوباره آلمان در 9 نوامبر با چراغانی کردن این مرز، جشن گرفتند و یک مرز نوری به وجود آوردند؛ 8000 چراغ که شبیه به بادکنک است، این مرز 16 کیلومتر را روشن کرده است.

 

نورانی شدن دیوار برلین ! + تصاویر

نورانی شدن دیوار برلین ! + تصاویر

نورانی شدن دیوار برلین ! + تصاویر

نورانی شدن دیوار برلین ! + تصاویر