خانه ی سیار و جالب برای خانه بدوشان! + عکس

خانه ی سیار و جالب برای خانه بدوشان! + عکس

باز هم یک خلاقیت و طرح و ایده ی جالب این بار توسط شرکت هرلوم

 

خانه‌ای کوچک بر روی چهار چرخ توسط شرکت «هِرلوم» مستقر در اورگان (دولتی که از نظر مرزی در شمال غربی با اقیانوس آرام، از طرف شمال با واشنگتن و از جنوب با کالیفرنیا همسایه است)، ساخته شده است.

این شرکت، متخصص در ساخت و ساز و طراحی خانه‌های زیبا با تجهیزاتی بالا، زیست محیطی و زیبایی شناسی است.

 

خانه ی سیار و جالب برای خانه بدوشان! + عکس

خانه ای سیار برای خانه به دوشان!!

خانه ی سیار و جالب برای خانه بدوشان! + عکس

خانه ای سیار برای خانه به دوشان!!

خانه ی سیار و جالب برای خانه بدوشان! + عکس

خانه ای سیار برای خانه به دوشان!!

خانه ی سیار و جالب برای خانه بدوشان! + عکس

خانه ای سیار برای خانه به دوشان!!

خانه ی سیار و جالب برای خانه بدوشان! + عکس

خانه ای سیار برای خانه به دوشان!!

خانه ی سیار و جالب برای خانه بدوشان! + عکس

خانه ای سیار برای خانه به دوشان!!