تبلیغات

عکس های دیدنی از عجیب ترین مسابقه فوتبال دنیا

عکس های دیدنی از عجیب ترین مسابقه فوتبال دنیا

این مسابقه فوتبال را می توان از عجیب ترین نوع مسابقات دنیا دانست. هیچ قانون خطایی در این بازی حکمران نیست و در برخی شرایط این بازی بیشتر شبیه انواع ورزش های رزمی می شود.

 

رقابت های کالکیو استورکیو یا «فوتبال تاریخی» ژوئن هر سال با شرکت تیم های مختلف در شهر فلورانس ایتالیا برگزار می شود. در این ورزش که پیشینه ای پانصد ساله دارد، در این بازی خطا وجود ندارد و هر کاری مجاز است.

 

عکس های دیدنی از عجیب ترین مسابقه فوتبال دنیا

مسابقات فوتبال

عکس های دیدنی از عجیب ترین مسابقه فوتبال دنیا

عجیب ترین مسابقه فوتبال

عکس های دیدنی از عجیب ترین مسابقه فوتبال دنیا

مسابقات عجیب فوتبال

عکس های دیدنی از عجیب ترین مسابقه فوتبال دنیا

خشن ترین بازی فوتبال

عکس های دیدنی از عجیب ترین مسابقه فوتبال دنیا

بازی فوتبال مشت زنی

عکس های دیدنی از عجیب ترین مسابقه فوتبال دنیا

ترسناک ترین مسابقه دنیا

عکس های دیدنی از عجیب ترین مسابقه فوتبال دنیا

ترسناک ترین بازی فوتبال دنیا

عکس های دیدنی از عجیب ترین مسابقه فوتبال دنیا

مسابقات عجیب فوتبال

عکس های دیدنی از عجیب ترین مسابقه فوتبال دنیا

مسابقات ترسناک فوتبال

عکس های دیدنی از عجیب ترین مسابقه فوتبال دنیا

مسابقه عجیب فوتبال

عکس های دیدنی از عجیب ترین مسابقه فوتبال دنیا

بازی خشن فوتبال

عکس های دیدنی از عجیب ترین مسابقه فوتبال دنیا

عکس های فوتبال

عکس های دیدنی از عجیب ترین مسابقه فوتبال دنیا

عکس های فوتبال خشن

عکس های دیدنی از عجیب ترین مسابقه فوتبال دنیا

خشن ترین فوتبال دنیا

عکس های دیدنی از عجیب ترین مسابقه فوتبال دنیا

مسابقات خشن فوتبال

عکس های دیدنی از عجیب ترین مسابقه فوتبال دنیا

خشن ترین بازی فوتبال

عکس های دیدنی از عجیب ترین مسابقه فوتبال دنیا

مسابقات خشن فوتبال

عکس های دیدنی از عجیب ترین مسابقه فوتبال دنیا

بازی خشن و عجیب فوتبال

عکس های دیدنی از عجیب ترین مسابقه فوتبال دنیا

 

 

تهیه و تنظیم : مجله تکناز

 

تبلیغات